Đây là slide thuyết trình mồn đường lối đề tài ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA đề tài này được nhóm làm rất kĩ hi vọng có ích cho các bạnTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net