CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ GIÁO VIÊN
(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 19 – 24 / 11/ 2012)I/YÊU CẦU
1/ Kiến thức
- Biết tên gọi người làm trong nghề dạy học là: Thầy giáo, cô giáo, giáo viên
- Biết công việc của nghề là: Dạy học.
- Biết nơi làm việc, một số đồ dùng, dụng cụ của nghề dạy học.
- Trẻ biết công việc và ý nghĩa của nghề dạy học.
- Trẻ biết nghề dạy học là nghề cao quí của xã hội.
- Trẻ biết bật liên tục qua 4-5 vòng.
- Trẻ biết ý nghĩa của ngày 20/11, có hiểu biết về nghề dạy học.
- Trê biết ghép thành từng cặp những đối tượng có liên quan.
- Trẻ thuộc và đọc diễn cảm đuợc bài thơ “Cô giáo của con”.
- Trẻ vẽ đuợc bức tranh về hoa để tặng cô giáo.
- Trẻ thuộc bài hát “cô giáo miền xuôi”.
- Biết thể hiện một số vai như : bác cấp duỡng, cô giáo, người bán hàng và tạo ra một số sản phẩm trong khi chơi và hoạt động ở các góc.
2/ Kỹ năng:
- Rèn, phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kĩ năng ném trúng đích nằm ngang và nhảy lò cò.
- Rèn kĩ năng so sánh, đọc thơ diễn cảm, tạo hình qua các hoạt động.
3/ Giáo dục:
- Trẻ yêu quí và kính trọng các thầy, cô giáo những người làm nghề dạy học.
- Trẻ có ước mơ làm nghề có ích cho xã hội.
- Trẻ biết vâng lời cô trong hoạt dộng hằng ngày.

II.MẠNG HOẠT ĐỘNG

1. Dinh dưỡng sức khoẻ
- Trẻ biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và hợp lí đối với sức khỏe con người (cần ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt ) và có sức khỏe để làm việc
2. Vận động:
- Bật liên tục qua 4-5 vòng
- Trò chơi vận động: thi chuyển quà
1. Khám phá khoa học, xã hội:
- Tìm hiểu về một số công việc, dụng cụ của nghề dạy học và ý nghĩa của nghề dạy học.
- Trò chuyện, tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam.
2. Làm quen với toán:
- Ghép thàng từng cặp những đối tượng có lien quan.
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net