TÊN ĐỀ TÀI : Bộ giáo án lịch sử 10

1. Về kiến thức
- Cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha giữa thế kỷ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời kỳ lịch sử cận đại thế giới.
- Cách mạng tư sản Anh là cuộc cáhc mạng tiếp tục tấn công vàp chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.
2. Về tư tưởng
Cách mạng tư sản thời cận đại thể hiện mặt tiến bộ, tích cực ở việc loại bỏ chế độ phong kiến ở một số quốc gia châu Âu, song đó chỉ là sự thay đổi hình thức bóc lột từ hình thức này sang hình thức khác cao hơn. Một chế độ bóc lột tàn bạo hơn mà thôi.
3. Về kỹ năng
Rèn luyện kỹ năng phân tích, khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện.
II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC
- Bản đồ thế giới; bản đồ câm vùng Tây Âu
- Ảnh Ô-li-vơ Crôm-oen
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC GIỜ HỌC
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Dẫn dắt vào bài mới
Gv khái quát: Vào giai đoạn hậu kỳ trung đại (thế kỷ XV-XVI) chế độ phong kiêns khủng hoảng suy vong. Giai cấp tư sản tuy mới ra đời nhưng đã nhanh chóng khẳng định thế lực kinh tế lớn mạnh của mình. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến thể hiện trước hết ở trên lĩnh vực tôn giáo, văn hoá, nghệ thuật là bước dọn đường cho những cuộc cách mạng tư sản sớm nổ ra ở “vùng đất thấp” và xứ sở sương mù? Ý nghĩa của sự kiện đó đối với tiến trình lịch sử nhân loại ra sao? Chúng ta sẽ nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề trong bài học hôm nay.
4. Tổ chức hoạt động dạy và học trên lớp
Thời gian
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung kiến thức cơ bản


Hoạt động 1:
Gv giới thiệu trên bản đồ thế giới vị trí của Hà Lan trước cách mạng (gồm lãnh thổ của nước Hà Lan, Bỉ, Luyxămbua và một số vùng Đông Bắc Pháp) và giải thích vì sao vùng này có tên gọi là Nêđéclan (vùng đất thấp).
- Gv: Dựa vào đâu để nói rằng, đầu thế kỷ XVI Nêđeclan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa (TBCN) phát triển nhất châu Âu?
Hs tìm câu trả lời qua kiến thức SGK
- Hs ghi: - Từ giữa thế kỷ XVI Nêđeclan là một trong nưhngx vùng kinh tế TBCN phát triển nhất châu Âu
- GV chuẩn kiến thức:

- Gv dẫn dắt: Sự phát triển kinh tế TBCN có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển tình hình xã hội Nêđeclan ?
Sau khi trình bày tình hình kinh tế, xã hội Nêđeclan dưới thời cai trị của chính quyền phong kiến Tây Ban Nha, GV hướng dẫn hs nhận thức:
+ Vì sao tư tưởng cải cách tôn giáo của Can vanh nhanh chóng được nơi này chấp nhận.
+ Tư tưởng cải cách đó là sự dọn đường cho một cuộc cách mạng
Hoạt động 2: Hs đọc SGK, tóm tắt những thành tựu chủ yếu của quá trình đấu tranh kéo dài suốt bốn thập kỷ cuối thế kỷ XVI như:
+ Giải phóng các tỉnh miền Bắc
+ Phân hoá lực lượng kẻ thù
+ Hội nghị các tỉnh miền Bắc (U-tơ-rếch) với nhiều quyết sách quan trọng
+ Chính quyền phong kiến sụp đổ
+ Nước cộng hoà tư sản Hà Lan ra đời

- Gv gợi ý để hs nhận thức: Cách mạng tư sản chỉ thay thế hình thức bóc lột này bằng hình thức bóc lột khác


- GV dẫn: Sau cách mạng tư sản Hà Lan không lâu, ở xứ sở sương mù, một cuộc cách mạng tư sản bùng nổ tiếp tục tấn công vào chế độ phong kiến châu Âu, đó là cuộc cách mạng tư sản Anh
GV: Sự phát triển nền kinh tế Anh được biểu hiện như thế nào?
- Hs suy nghĩ trả lời
GV gợi ý:
Sự phát triển của công trường thủ công lấn át phường hội. Sản phẩm tăng nhanh về số lượng và chất lượng, kích thích hoạt động ngoại thương phát triển, nhất là ngành buôn bán nô lệ da đen.
Sự phát triển của ngành len dạ kéo theo sự phát triển cúa nuôi cừu. Do vậy, một bộ phận quý tộc Anh chuyển sang kinh doanh hàng hoá theo hướng TBCN, trở thànhTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net