Giới thiệu chungBẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM - NĂM THỨ III

PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
1. Họ, tên sinh viên: LÂM BẢO LONG

+ Giới tính : Nam
+ Ngày tháng năm sinh: 28/02/1990
+ Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng sư phạm Thể dục- Sinh
+ Lớp: Thể dục - Sinh 13
+ Khoa : Tổ GDTC - GDQP
+ Trường CĐSP Sóc Trăng
+ Hệ đào tạo: Cao đẳng chính qui
+ Khoá đào tạo : 2007 đến 2010
+ Thực tập dạy học lớp: 6/1, 6/7, 6/9, 6/11
+ Thực tập chủ nhiệm lớp: 8/4
+ Tại trường THCS Phường 3 số 15 Trần Hưng Đạo Khóm 7 Phường 3 TPST
2. Các nhiệm vụ được giao:
- Nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trường, hoạt động đội, hoạt động chủ nhiệm tại trường thực tập.
- Làm công tác chủ nhiệm lớp 8/4 trong 6 tuần, giáo viên hướng dẫn cô Hoàng Thị Minh
- Dự 4 tiết thao giảng của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và 24 tiết của các bạn trong nhóm, dự 1 tiết sinh hoạt đội và 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm .
- Soạn giáo án thao giảng 8 tiết chuyên môn theo sự hướng dẫn, trong đó 5 tiêt thể dục và 3 tiết sinh học
- Dự 24 tiết thao giảng của các bạn trong nhóm.
- Soạn giáo án Sinh hoạt lớp, giáo án sinh hoạt đội, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp theo sự hướng dẫn, và duyệt giáo án của Cô Hoàng Thị Minh
- Dự tiết sinh hoạt lớp của 3 bạn trong nhóm.
- Hướng dẫn lớp chủ nhiệm lao động.
- Hướng dẫn sinh hoạt đội, tổ chức sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.
- Hoàn thành hồ sơ sổ sách theo qui định.
- Tham gia các phong trào khác của nhà trường
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net