PHẦN A: MỞ ĐẦU

Trong đời sống xã hội hiện nay vấn đề quan liêu, tham ô, lãng phí một tệ nạn gây nhức nhối và nó gắn liền với nhiều tệ nạn khác như buôn lậu .
Quan liêu, tham ô là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân , ăn hối lộ tiền ,của nhân dân và ăn cắp tài sản của nhà nước .Hầu hết các đối tượng tham ô đều ở vị trí nắm giữ cơ sở vật chất nhà nước ,người có chức vụ quyền hạn cụ thể là cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước .
Các tổ chức xã hội dựa vào chức quyền của mình để làm việc phi pháp .Từ nhiều năm qua Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này , nhiều nghị quyết ,chỉ thị , quyết định được ban hành nhằm vận động chấn chỉnh làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng . Đồng thời xác định những nguy cơ đang tác động lớn đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà biểu hiện của nó đang diễn ra hằng ngày , hằng giờ đó là bệnh quan liêu, tham ô , lãng phí .
Thực tế trong những năm qua công tác đấu tranh chống quan liêu,tham ô , lãng phí đã đạt được những kết qủa nhất định. Các vụ vi phạm ngày càng được phát hiện nhiều hơn, thu hồi một phần tài sản không nhỏ của nhà nước và nhân dân, xử lý nghiêm minh những vi phạm đúng với hậu qủa ,tội trạng mà các đối tượng đã gây ra .Mặt khác tác động lớn đến sự nhận thức của các cấp ủy , chính quyền , đảng viên ngày một khá hơn .
Tuy nhiên cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham ô , lãng phí còn nhiều hạn chế , tình hình ngăn chặn phát hiện và xử lý nhiều nơi còn chưa phản ánh đúng thực tế .Tham ô ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức ,có tổ chức và được bao che thậm chí nhiều lúc gây khó khăn không nhỏ trong công tác điều tra xử ly, nhiều vụ phát hiện sau nhưng hậu qủa thì lại cao hơn vụ trước. Tệ quan liêu , tham ô đã gây hậu qủa lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ,làm suy yếu hệ thống chính trị, làm tha hóa biến chất một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng viên và là một nguy cơ thách thức cho một xã hội và quốc gia trên con đường phát triển .
Do đó việc chống quan liêu , tham ô , lãng phí phải dược thực hiện một cách kiên quyết ,triệt để trong toàn bộ máy ở tất cả các cấp ,các ngành từ trung ương đến địa phương cơ sở và xem đây là vấn đề nóng bỏng , bức bách nhất hiện nay .Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net