Đây là những câu hỏi trắc nghiệm Ngân Hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích cho những bạn cần ôn thiTài liệu ôn thi các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực học kì và ôn cao học
Tài liệu bao gồm

Đề hội thi OLYMPIC các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM lần 5 -năm 2004
Đề hội thi OLYMPIC các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng HCM lần 6 -năm 2005-2006


Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net