Giới thiệu chungBài báo cáo thực tập tốt nghiệp của nhóm sinh viên ngành nhiệt điện lạnh trường ĐH SPKT Tp HCM khóa 2005, tại công ty SEAREFICO
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net