Giới thiệu chung


Đề tài: Tình huống giải quyết vụ việc tranh chấp đất đại trên địa bàn huyện võ nhai - Tỉnh Thái Nguyên.

MỤC LỤC

Phần mở đầu
I- Hoàn cảnh ra đời, diễn biến tình huống.

Mô tả tình huống vụ tranh chấp đất đai
II- Phân tích, xử lý tình huống.
1- Xác định mục tiêu xử lý
2- Cơ sở lý luận.
3- Phân tích tình huống.
4- Nguyên nhân và hậu quả
5- Xây dựng phương án và lựa chọn phương án giải quyết
Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn
III- Kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net