Giới thiệu chung"Quy tắc thương mại và định chế toàn cầu" là bộ môn không thể thiếu trong kinh doanh quốc tế. Việc tìm hiểu các định chế quốc tế bằng cách thông qua tìm hiểu về : Diễn đàn, tổ chức, liên minh . của một khu vực, của một cộng đồng . là rất quan trọng đối với các nhà kinh doanh quốc tế. Chính vì thế thông qua việc nghiên cứu về:" Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương - APEC" sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu rộng hơn về diễn đàn lớn bậc nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương này. Vai trò, đóng góp của APEC đối với khu vực Châu Á và toàn thế giời, cũng như tìm hiểu mối quan hệ giữa Việt Nam và APEC. Sau đây xin được trích dẫn mục lục của bài tiểu luận:


Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net