Đề tin học văn phòng (40câu/45ph)

Download: http://tailieu.sharingvn.net/threads...-hoc-van-phong
-----------------------------------------------------------

Đề thi môn Kiến thức chung (180ph)

Download: http://tailieu.sharingvn.net/threads...c-chung-180ph-

------------------------------------------------------------

Môn KTC ngạch cán sự và tương đương:

Đề thi viết môn nghiệp vụ thuế (180ph)


Download: http://tailieu.sharingvn.net/threads...nghiep-vu-thue
-------------------------------------------------

Đề thi tiếng Anh (60 câu/90 ph)

Download: http://tailieu.sharingvn.net/threads...n-tieng-Anh-60-cau-90-ph-
-------------------------------
Đề thi Công chức 2012 - Môn chuyên ngành tin học (180ph)
Download: http://tailieu.sharingvn.net/threads/71553-De-thi-Cong-chuc-2012-Mon-chuyen-nganh-tin-hoc-180ph-

----------------------------------------------------------


Công chức 2012 Đề thi môn nghiệp vụ trắc nghiệm (40câu/ 45ph)

Download: http://tailieu.sharingvn.net/threads...em-40cau-45ph-

-----------------------------------------------------------------


Cập nhật đề thi các môn thi của khu vực phía Nam (27-28/10/2012)

Môn nghiệp vụ (viết):


Câu 1: Trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế?

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT, anh/chị hãy so sánh nghĩa vụ thuế GTGT giữa đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế suất 0%? Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?

Câu 3: Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN

Câu 4: Theo quy định của Luật thuế TNCN anh/chị hãy cho biết:

1. Người nộp thuế TNCN được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi xác định thu nhập tính thuế TNCN phải thỏa mãn các điều kiện gì?

2. Tháng 6 năm 2011, bà A nhận thừa kế từ mẹ kế một mảnh đất ở Bình Dương. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận thừa kế, tháng 9 năm 2012, bà tặng một phần đất để xây nhà mẫu giáo cho trẻ em trong xã nơi bà đang sinh sống. Phần diện tích đất còn lại bà tặng lại cho con trai. Các thủ tục cho, tặng và chuyển giao quyền sử dụng đã được hoàn tất trong năm. Anh/chị hãy giải thích đối tượng nào phải nộp thuế TNCN trong tình huống trên.

Môn Kiến thức chung

Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa quản lý hành chính nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh? Lý do của sự phân biệt đó?

Câu 2: Trình bày những nguyên tắc cơ bản quản lý NSNN?

Câu 3: Trong điều 15 Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định "Cán bộ công chức phải thực hiện cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ", Anh/chị hãy phân tích quy định trên

Nếu được tuyển dụng vào làm công chức thuế, anh chị sẽ thực hiện quy định trên ntn?

Câu 4: Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế?

Ngạch cán sự và kiểm tra viên (Trung cấp)
@ Do bạn Thanh Mai gửi

Câu 1: Trình bày nội dung chức năng giám đốc và điều chỉnh của tài chính công?
Câu 2: Trình bày nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ?
Câu 3: Trình bày vị trí chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế?


Môn tiếng Anh (ngạch chuyên viên):


Đề bao gồm 1 câu điền từ vào câu (cho 10 câu và 10 từ), 2 câu đọc hiểu, 1 câu viết lại câu, 1 câu cho dạng đúng của từ, 1 câu dịch từ Anh sang Việt, 1 câu dịch từ Việt sang Anh như sau:

+ Trồng cây công nghiệp không những tạo việc làm mà còn giúp cải thiện môi trường
+ Nằm ở khu vực Đông Nam Á, VN là nước có tiềm năng du lịch
+ Người nước ngoài không những thích món ăn Việt Nam vì nó ngon mà còn thích bởi sự đang dạng của nó
+ Thời tết năm nay quá xấu đến nỗi người nông dân phải vất vả mới cứu được mùa màng


Môn tiếng Anh (ngạch cán sự và kiểm tra viên)
@ Cảm ơn bạn Thanh Mai (yauotda88@ .) đã gửi mail cho mình 1 phần của đề bài :))
Click image for larger version. 

Name:	DSC_0274.jpg 
Views:	71 
Size:	236.4 KB 
ID:	84543Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net