ĐỀ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM
MÔN : NGỮ VĂN 7


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Đọc kĩ các câu hỏi, sau đó khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu hỏi.
Câu 1: Thế nào là tác phẩm tự sự?
A. Là tác phẩm bộc lộ cảm xúc, thái độ của người viết về cảnh vật, con người cuộc sống.
B. Là tác phẩm tái hiện bức tranh đời sống một cách khách quan qua lời người kể chuyện.
C. Là tác phẩm trình bày những nhận xét, đánh giá của người viết về một vấn đề của cuộc sống.
D. Là tác phẩm tái hiện bức tranh đời sống một cách khách quan qua lời của người kể chuyện.
Câu 2: Những yếu tố nào thường có trong truyện?
A. Cốt truyện, nhân vật, lời kể. B. Nhân vật, lời kể.
C. Lời kể, cốt truyện. D. Cốt truyện, nhân vật.
Câu 3: Yếu tố nào thường không có trong thể kí?
A. Sự việc. B. Nhân vật, người kể chuyện.
C. Nhân vật, lời kể. D. Cốt truyện.
Câu 4: Nối một về trong tập hợp 1 với một vế phù hợp trong tập hợp 2, sao cho tên tác phẩm đúng với tên tác giả.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net