ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: VĂN LỚP 7
(Thời gian làm bài 90')


Họ và tên: .Lớp


A- Trắc nghiệm (3 đ)
Câu 1: Nối cột A với cột B để tạo thành các từ ghép chính phụ hợp nghĩa.
A B
Bút Tôi
Xanh Mắt
Mưa Bị
Vôi Gặt
Thích Ngắt
Mùa Ngâu


Câu 2: Đặt câu với các cặp quan hệ từ sau đây:
a- nếu .thì
b- càng .càng
c- tuy nhưng
d- bởi .nên
Câu 3: Thông điệp nào được gửi gắm qua truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” ?
A- Hãy tôn trọng những ý thích của trẻ em.
B- Hãy để trẻ em được sống trong mootjmais ấm gia đình.
C- Hãy hành động vì trẻ em.
D- Hãy tạo điều kiện để trẻ em phát triển những tài năngTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net