ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2006- 2007
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề).
I.Trắc nghiệm :(2 điểm):Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu mỗi câu trả lời đúng:
Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiên thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi -lê. Đôi càng bè bè, nặng nề trông đến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
(Dế Mèn phiêu lưu kí - Tô Hoài )
1.Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là:
A.Tự sự C.Biểu cảm
B. Miêu tả D. Thuyết minh
2. Các từ ở dòng nào sau đây đều là những từ láy:
A. gầy gò, lêu nghêu, bè bè, nặng nề, râu ria, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
B. gầy gò, lêu nghêu, bè bè, nặng nề, râu ria, mặt mũi, ngẩn ngẩn,
ngơ ngơ
C. gầy gò, lêu nghêu, bè bè, nặng nề, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ
3.Đoạn văn trên có:
A. Ba cụm danh từ C. Năm cụm danh từ
B.Bốn cụm danh từ D. Sáu cụm danh từ
4.Đoạn văn trên thể hiện thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt là:
A. Thương cảm, yêu mến, trân trọng C. Mỉa mai, khinh thường
B. Thương cảm, khinh thường D. Cả A, B, C đều đúng
II. Tự luận:
Câu 1.( 2 điểm ): Hãy cho biết phép so sánh trong đoạn thơ sau có gì đặc biệt? Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ:
Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học,
Con về rợp bướm vàng bay .Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net