Rút gọn câu


A/ mục tiêu bài học:
1. kiến thức: Giúp học sinh
+ Nắm được cách rút gọn câu , Hiểu được tác dụng của rút gọn câu
2. kĩ năng:
+ Có kỹ năng đặt câu , sử dụng câu trong văn viết văn nói một cách hợp lý và đúng ngữ pháp.
3. thái độ:
+ Giáo dục ý thức dùng câu rút gọn đúng ngữ pháp .
B/ chuẩn bị:
- GV: Giáo án, bảng phụ, tài liệu tham khảo: Bài tập trắc ngiệm, nâng cao Ngữ Văn7
- HS: Soạn bài, SGK, SBT
C/ phương pháp:
- HĐ cá nhân và cả lớp.
- PP: Gợi tìm, nghiên cứu, tái tạo, phân tích .
D/ tiến trình bài dạy:
1. ổn định:
2. KTBC: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
3. bài mới:
a) Giới thiệu bài: Các em đã được học một số loại câu có đầy đủ ngữ pháp nhưng trong quá trình nói và viết chúng ta bắt gặp rất nhiều loại câu đặc biết ví dụ câu thiếu chủ ngữ, câu thiếu vị ngữ ,loại câu đó gọi là câu gì hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu.
b) Các hđ dạy – học:Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net