ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Năm học: 2012 - 2013
MÔN : Ngữ Văn 8
A. VĂN HỌC :
1. Hệ thống hóa các văn bản truyện kí Việt Nam đã học (Ôn tập truyện kí )
2. Tóm tắt các văn bản truyện kí Việt Nam và nêu ý nghĩa.
3. Nắm các khái niệm như :Truyện ngắn , tiểu thuyết, hồi kí .
4. Nêu sơ lược về các tác giả và hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm trong truyện kí Việt Nam.
5. Nội dung chủ yếu, nghệ thuật đặc sắc, thể loại, tác giả của phần văn học nước ngoài đã học .
6. Nêu nội dung, biện pháp , ý nghĩa, thể loại của các văn bản nhật dụng .
7. Học thuộc lòng những bài thơ ? Nắm nội dung, nghệ thuật của các văn bản đó?
8. Nêu cảm nhận của em sau khi học xong các văn bản truyện kí VN, đặc biệt là phân tích được số phận của những người nông dân trong xã hội cũ nói chung và người phụ nữ nói riêng trong xã hội đó.
B. TIẾNG VIỆT :
1. Thế nào là từ ngữ có nghĩa rộng và từ ngữ có nghĩa hẹp ? Cho ví dụ ?
2. Nêu khái niệm và đặc điểm của trường từ vựng?
3. Đặc điểm và công dụng của từ tượng hình và từ tượng thanh ? Viết một đoạn văn có sử dụng cả hai loại từ này ?
4. Thế nào là trợ từ ,thán từ ,tình thái từ ? Cho ví dụ ?
5. Thế nào là từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội ? Nêu cách sử dụng của hai loại từ này ?
6. Đặc điểm và tác dụng của các biện pháp tu từ, nói quá, nói giảm nói tránh ? Nêu một vài ví dụ để minh họa ?
7. Thế nào là câu ghép ? Có mấy cách nối các vế câu trong câu ghép ?Nêu quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ? ví dụ cụ thể.
8. Nêu công dụng của dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép ?
9. Giải tất cả các bài tập trong sgk, biết vận dụng viết đoạn văn có sử dụng kiến thức có liên quan.
C. TẬP LÀM VĂN :
1. Thế nào là chủ đề của văn bản và tính thống nhất về chủ đề của văn bản ?
2. Nêu cách trình bày nội dung phần thân bài ?
3. Cách liên kết các đoạn văn trong văn bản ?
4. Thế nào là tóm tắt một văn bản tự sự ? Nêu các bước tóm tắt ?
5. Các bước xây dựng đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm ? Tại sao người ta thường đan xen các yếu tố đó trong văn bản tự sự ?
6. Tác dụng của mỗi ngôi kể ?
7. Thế nào là văn bản thuyết minh ? Mục đích của văn bản thuyết minh là gì ?
8. Để làm tốt một bài văn thuyết minh ,người làm văn cần phải thực hiện như thế nào ?
9. Nêu bố cục của bài văn thuyết minh ?
10. Lập dàn ý cho các đề bài ở sgk trang 37, 103, 145
11. Làm văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm
12. Làm văn thuyết minh ( thuyết minh về tác phẩm vh)Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net