Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt


-Giáo viên hướng dẫn : Lý Quang Lịch. Ngày soạn : 01-03-2011
-Giáo sinh thực tập : Trần Tuấn Hạnh. Ngày giảng : 05-03-2011
-Trường THPT : Văn Lãng,Lạng Sơn.
Lớp : 10A4
Tiết : 74

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh :
- Nắm được những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.
- Vận dụng được vào sử dụng tiếng Việt, phân tích được sự đúng sai của tiếng Việt khi dùng nó.
- Có thái độ cầu tiến,rèn luyện thói quen,năng lực và ý thức dùng tiếng Việt để giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.

B. phương tiện thực hiện :
-Sách giáo khoa,sách giáo viên, thiết kế bài học,các tài liệu khác có liên quan,phiếu học tập,bảng phụ .

C. Cách thức tiến hành :
-Giáo viên tổ chức giờ dạy học theo hình thức nêu vấn đề, gợi tìm, thảo luận, trả lời câu hỏi, thực hành.
-Kết hợp việc cho học sinh sử dụng phiếu học tập,xem bảng phụ và trả lời các bài tập trong sách giáo khoa.

D. Tiến trình dạy học.
1.Kiểm tra sĩ số.
-Giáo viên kiểm tra sĩ số lớp theo báo cáo của cán bộ lớp.
2.Kiểm tra bài soạn.
-Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.
3.ND dạy học.
*Phần mở đầu : Tiếng Việt là ngôn ngữ chung và phổ biến nhất ở nước ta.Tiếng Việt có những vẻ đẹp,sự độc đáo và có những yêu cầu sử dụng riêng.Ở tiết học ngày hôm nay,thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu những yêu cầu của việc sử dụng tiếng việt và làm thế nào để sử dụng tiếng Việt hay,hiệu quả.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net