Đề kiểm tra môn Ngữ Văn
Lớp : 6

Trường : trường thcs Khánh Hội A
Thời gian : 90’
Câu 1 : ( 1 điểm)
Em hãy viết lại khổ thơ cuối bài Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ .
Câu 2 : ( 1 điểm )
_Ẩn dụ là gì ?
_ Tìm ẩn dụ hình tượng trong ví dụ dưới đây.Nêu lên nét tương đồng giửa các sự vật , hiện tượng được so sánh ngầm với nhau .
_ Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng .
Câu 3 :( 3 điểm )
Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu để miêu tả sân trường sau cơn mưa .
Câu 4 :(5 điểm)
Em hãy miêu tả hành động , lời nói thể hiện niềm vui của bố mẹ em , người thân của em khi thấy em học hành có tiến bộ .Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net