Ngày soạn : 6/2/2012 Tuần : 23
Ngày dạy : 7/2/2012 Tiết : 1
THỤ TINH KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trình bày khái niệm thụ phấn, thụ tinh.
- Nêu lên vị trí và ý nghĩa của sự thụ tinh.
2. Kĩ năng :
- Rèn kĩ phân tích, tổng hợp và ghi nhớ.
- Rèn kĩ năng thảo luận nhóm, hợp tác.
3. Thái độ :
- Có ý thức yêu thích môn học, hứng thú khám phá thế giới tự nhiên.
II. Chuẩn bị :
1. GV : - Nội dung kiến thức .
- Bài tập nâng cao vận dụng.
2. HS : - Ôn tập kiến thức cơ bản phần thụ tinh, kết hạt, tạo quả.
III. Phương pháp :
- Thảo luận nhóm. Vấn đáp , đàm thoại.
IV. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Bài cũ : Không kiểm tra.
3. Bài mới :Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net