PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG
I. MỤC TIÊU :
1) Kiến thức:
- Mô tả được hình thái, cấu tạo của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường sống.
- Trình bày các quy luật cơ bản về sinh lý, sinh thái, di truyền.
- Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.
2) Kĩ Năng:
- Xác định vị trí, câú tạo của các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể người.
- Biết thực hành sinh học, vận dụng kiến thức vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, giải thích các hiện tượng có liên quan .
- Rèn kĩ năng tự học, sử dụng tài liệu học tập,
- Rèn năng lực tư duy: phân tích, đối chiếu, khái quát, .
3) Thái độ:
- Có niềm tin khoa học về bản chất của các hiện tượng sống và khả năng nhận thức của con người.
- Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, bảo vệ môi trường.
- Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật thuộc lĩnh vực sinh học vào các ngành nghề khác có liên quan.
- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với chính sách của Đảng và nhà nước về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội.
II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:
· Sinh học 8 gồm: Bài mở đầu và 11 chương
· Trong đó có 70 tiết, thực hiện 37 tuần x 2 tiết
· Có 55 tiết lí thuyết, 2 tiết bài tập, 7 tiết thực hành, 2 tiết ôn tập ,và 4 tiết kiểm traTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net