Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 7 học kì II

1. Ma trận đề

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL
1. Vai trò, nhiệm vụ trồng rừng; Bảo vệ rừng. 2(1a,1b)

1(3)

2

2. Vai trò, nhiệm vụ của vật nuôi 1(4)

1


3. Kĩ thuật vật nuôi: Giống vật nuôi 1(2a,2b)

1(6)

2

4. Kĩ thuật vật nuôi: Thức ăn vật nuôi 1(5)

1

Tổng 1


1

1

1

2

10đ

2. Đề bài

I/ Trắc nghiệm: (2điểm)
Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1điểm)
a) Rừng và trồng rừng có vai trò trong việc và môi trường.
b) Rừng nước ta đã bị . nghiêm trọng, do đó nhiệm vụ của toàn dân là phải tham gia
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng : (1 đ)
a) Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn ghép đôi giao phối:
A. Cùng loài B. Khác giống
C. Khác loài D. Cùng giống.
b) Kích thước, khoảng cách giữa hai xương háng cho gà mái tốt đẻ trứng to là:
A. Để lọt 1 ngón tay B. Để lọt 2 ngón tay
C. Để lọt 3 ngón tay D. Để lọt 4 ngón tayTrích từ: http://tailieu.sharingvn.net