Ngày soạn :11/02/2012
Ngày day : / /2012
TIẾT 37 :THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT VÀ MỘT SỐ GIỐNG LỢN QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU

I- Mục tiêu:
Thông qua bài thực hành học sinh phải nắm được:
Nêu tên và đăc điểm ngoại hình một số giống lợn nuôi ở địa phương nước ta
Biết dùng thước dây để đo chiều dài thân và vòng ngực (Để biết chu vi lòng ngực ) của lợn
Rèn luyện cho HS tính cẩn thận khi quan sát, nhận dạng, phân biệt , đo vòng ngực và chiều dài thân lợn trong thực hành có thể vận dụng vào chăn nuôi gia đình . Biết giữ gìn kỷ luật , vệ sinh trong các giờ thực hành .
1- Chuẩn bị nội dung :
- Nghiên cứu SGK, sách giáo viên bài 36.
- Các tài liệu liên quan đến ngành chăn nuôi.
2 - Chuẩn bị đồ dùng và dùng và dụng cụ thực hành:
+ HS và GV cùng chuẩn bị tranh ảnh các giống lợn.
+ GV chuẩn bị mô hình lợn để học sinh thực hành.
+ Phiếu học tập .
III- Tiến trình dạy - học :
1. ổn định tổ chức lớp
2 . GV Kiểm tra chuẩn bị của học sinh và giới thiệu nội dung bài học :
- Chia lớp làm hai nhóm thực hiện hai hoạt động khác nhau, trong cùng thời gian.
3. Bài mới:
Nhóm 1 :
- Quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa, đọc nội dung trang 97 SGK và kiến thức GV cung cấp thêm hãy điền nội dung vào bảng sau:
Bảng 38:Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net