BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH

I. Mục tiêu
1. Kiến thc
Biết được
+ Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm:
+ Tính oxi hoá của oxi, lưu huỳnh: Tác dụng của oxi, lưu huỳnh với sắt.
+ Tính khử của lưu huỳnh: Tác dụng với oxi.
+ Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ.
2. Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
- Quan sát hiện tượng, giải thích và viết các PTHH.
- Viết tường trình thí nghiệm.
II. Chuẩn bị
- Dụng cụ: Ống nghiệm, muôi sắt, bình tam giác chứa oxi, đèn cồn, kẹp ống nghiệm, giá để ống nghiệm.
- Hoá chất: Dây thép, bột S, bột Fe chưa bị oxi hoá, KMnO4, diêm.
III. Phương pháp
Chia học sinh thành các nhóm thực hành, mỗi nhóm 4 – 5 học sinh để tiến hành thí nghiệm
IV. Các bước lên lớp.
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net