GIÁO ÁN THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG
Chủ đề: Bản Thân
Tên bài dạy: Dạy trẻ xác định vị trí trong không gian so voi bản thân và bạn khác.
Thời gian: 25-30p
Lớp: MGN-SS2
Số lượng trẻ: 15 trẻ ( 4 tuổi)
Người dạy: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Ngày dạy: 24/10/2012I. Mục đích yêu cầu:
a.Kiến thức :
Cô hướng dẫn trẻ nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bản thân trẻ và của bạn khỏc
Trẻ xác định được các phía của bản thân trẻ và bạn khỏc
b.Kỹ năng :
Rèn sự chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
Khả năng diễn tả mạch lạc chính xác các phía của bản thân.
c.Thái độ:
Trẻ ngoan chú ý nghiêm túc trong giờ học, biết quan tâm đến bạn bè
Qua bài học trẻ biết định hướng trong không gian.
II.Chuẩn bị:
Bóng bay buộc dây trên cao, 1 thỏ bông, cà rốt dán dưới nền nhà, xắc sụ.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net