LQVT: Quy tắc 1:1:1.

- Đối tượng: Trẻ lớp MG 5 - 6 tuổi.
- Líp: 5 - 6 tuæi A.
- Thời gian:
- Ngày soạn:
- Ngày thực hiện:
- Người soạn - Người thực hiện: Trần Thị Quế.
- Đơn vị: Trường MN Lê Thanh Nghị.

I. Mục đích
- Nhận biết 1 số quy tắc đơn giản: 1:1:1, biết sắp xếp đồ dùng theo quy luật đó.
- Trẻ biết suy luận logic để tìm ra quy luật của dãy đối tượng, nêu lên quy tắc sắp xếp của đối tượng.
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp đối tượng theo quy tắc cho trước.

II. Chuẩn bị
- Giáo án Powerpoint có nội dung bài dạy.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng: 1 cốc, 1 bát, 1 đĩa.
- Hoa, quà, xắc xô, thẻ số.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net