Giáo án dự thi
Hội thi giáo án sáng tạo cấp trường
Chủ điểm : Nghành nghề
Chủ đề ngày: Bé với các hình
Hoạt động LQVT
Đề tài: Phân biệt hình vuông ,hình chữ nhật
Ngày dạy: 16/12/2011
Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Trinh

I/YÊU CẦU
1. Kiến thức:
-Ôn nhận biết hình vuông,hình chữ nhật thông qua các hoạt động trò chơi
- Trẻ biết phân biệt hình vuông và hình chữ nhật:
- Biết được sự giống và khác nhau giữa hình vuông và hình chữ nhật
+ Hình vuông và hình chữ nhật đều có 4 cạnh, có 4 góc, không lăn được.
+ Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau.
+ Hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn dài bằng nhau.
- Trẻ biết chơi các trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh: Hình vuông và hình chữ nhật.
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ.
- Rèn kỹ năng sắp xếp các hình bằng que tính.
3. Giáo dục:
-Biết yêu quí các nghề trong xã hội,biết quí trọng và bảo vệ đồ dung do các nghề làm ra
II. CHUẨN BỊ:
-Mỗi trẻ có 2 hình: Vuông và chữ nhật.
-21 hộp đựng các hình trẻ đã học và que tính
-Mỗi trẻ 8 que tính ( 6 que ngắn bằng nhau và 2 que dài bằng nhau)
-Mô hình cây, vườn rau.
-các hình vuông ,chữ nhật để trẻ chơi trò chơi.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net