GIÁO ÁN:
CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI MÔN TOÁN HỌC SƠ ĐẲNG
Đối tượng dạy: 4 tuổi
Đề tài: Dạy trẻ nhận biết, đếm đúng các nhóm có 5 đối tượng
Loại tiết: Tiết 1
Người dạy: Nguyễn Thị Hường
Đơn vị : Trường Mầm non xã Vũ Lăng
Chương trình: Cải cách
Thời gian soạn:06/03/2009. Thời gian dạy: 10/03/2009
I. Mục đích yêu cầu:
1- Kiến thức: Trẻ biết đếm đến 5, trẻ nhận biết nhúm có 5 đối tượng.
2 - Kỹ năng: Luyện kỹ năng ghép tương ứng 1- 1, luyện kỹ năng đếm đến 5.
80- 90 % trẻ đạt yêu cầu.
- Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ, ngôn ngữ toán học.
3- Giỏo dục: Trẻ lắng nghe cụ, mạnh dạn phỏt biểu, tớch cực hoạt động.
II. Phương pháp – biện pháp:
- Trực quan, đàm thoại, Trò chơi.
III. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 5 con thỏ, 2 củ cà rốt.
- Đồ dùng của cô giống như của trẻ nhưng kích thước to hơn
- Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 2,3,4,5 đặt xung quanh lớp.
IV. Nội dung kết hợp: Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net