GIÁO ÁN
LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC
- Đề tài: Tích Chu
- Lứa tuổi: 4-5 tuổi
- Người soạn: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
I- Mục đích yêu cầu
- Trẻ hiểu nội dung truyện. Thông qua nội dung trẻ biết yêu thương những người gần gũi( ông, bà, cha, mẹ .)
- Trẻ kể lại chuyện, thể hiện được nhịp độ giọng( nhanh chậm) phù hợp với hành động, tình cảm của các nhân vật. Trẻ tham gia hoạt cảnh.
II- Chuẩn bị:
- Rối tay, phông cảnh
- Nhạc bài: Cháu yêu bà
- Hình ảnh trên máy tính
- Giọng kể:
+ Đoạn từ đầu đến không khi nào quên ơn bà đâu: Kể chậm rãi
+ Đoạn tiếp theo đến vỗ cánh bay đi: Giọng bà chậm rãi mệt mỏi, hơi nhỏ hơn bình thường. Giọng Tích Chu hốt hoảng, lo sợ. Cường độ giọng hơi to hơn và nhịp độ giọng nhanh hơn bình thường.
+ Đoạn tiếp theo đến hết: Giọng của Tích Chu tha thiết, giọng của bà chậm rãi và hơi nhỏ. Giọng của bà tiên hiền từ, nhẹ nhàng.
III- Tiến hành:Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net