II.Chuẩn bị:
Mỗi trẻ một số đồ dùng học toán trong đó có 6 hình
+1 hình vuông
+1 hình tam giác
+2 hình tròn có màu sắc khác nhau.
+2 hình chữ nhật có màu sắc khác nhau
Đồ dùng của cô giống đồ dùng của trẻ nhưng kích thước to hơn.
4 chiếc đồng hồ to với 4 loại hình tròn,vuông,tam giác,chữ nhật.
Một số vòng nhiều hơn số trẻ có gắn các hình tròn,vuông,tam giác,chữ nhật.
16 mặt đồng hồ và khung đồng hồ có dạng hình tròn,hình vuông,hình tam giác,hình chữ nhật.
Đàn óc gan
Một số dây đồng hồ và mặt đồng hhồ đeo tay nhều hơn số trẻ.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net