Chủ đề: Gia đình
Trọng tâm: LQVH – Thơ Chim chích bông
Tích hợp: MTXQ: Quan sát con chim
HĐTH: Tạo hình các chú chim
Lớp MG nhỡ
GV: Trầm Kim Trang – GV trường MG Bình Minh TXGC Tiền Giang

I/- MỤC TIÊU:

Đ

ược quan sát mô hình, nghe cô đọc diễn cảm và giảng nội dung bài thơ “Chim chích bông”, trẻ được tham gia hoạt động nhóm tạo hình con chim, tích cực trả lời các câu hỏi đóng góp bài. Tất cả trẻ hiểu và đọc thuộc thơ khá diễn cảm có kết hợp điệu bộ phù hợp nhẹ nhàng. Trẻ biết tên 1 số loài chim và đặc điểm của chúng. Giáo dục trẻ biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh.

II/- CHUẨN BỊ:

Ø Mô hình sân khấu rối: có cây bưởi, cây na, cây chuối, luống rau.
Ø Tranh vẽ bài thơ “Chim chích bông”
Ø Mũ chim cho các bé.
Ø Lồng chim có chim thật - Mũ đậy
Ø Chim bằng con rối.
Ø Một số nguyên liệu cho trẻ tạo thành con chim.
Ø Máy Casstter, băng nhạc bài “Chim chích bông, chim vành khuyên”Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net