Câu 1: “Hoạt động xs và lưu thông hàng hoá, nhình bề ngoài dường như là việc riêng của từng người, không có gì ràng buộc giữa họ với nhau. Nhưng trên thực tế, hoạt động của họ chịu sự ràng buộc với nhau bởi quy luật giá trị”(SGK môn GDCD, lớp 11 trang 28).
1. Bằng sự hiểu biết của mình, anh (chị) hãy làm rõ nhận định trên.
2. Để phát triển “kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa” Nhà nước đã vận dụng quy luật giá trị như thế nào ở nước ta?.
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết để dạy tốt bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (GDCD lớp 10), giáo viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản nào?
Câu 3: Hãy trình bày những hiểu biết của anh (chị) về phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo Dục Công Dân.
Câu 4: Tình huống: Trong giờ học môn GDCD lớp 12 – Bài 1: Pháp luật và đời sống, sau khi thảo luận nhóm về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, đại diện nhóm 4 kết luận: Pháp luật là phương tiện quản lý xã hội hiệu quả nhất nên pháp luật là phương tiện quản lý vạn năng của Nhà nước.
1. Anh (chị xử lý tình huống trên như thế nào?
2. Trình bày mối quan hệ giữa pháp luật vơi kinh tế.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net