Câu 1: (5,0 điểm) Anh (chị) hiểu thế nào là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Trình bày chính sách chung đối với các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay.
Câu 2: (4,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: Trong thời đại mở cửa và hội nhập kinh tế hiện nay, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì việc kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của tất cả các dân tộc anh em trong nước là không còn phù hợp.
Anh (chị) có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3: (3,0 điểm) “ Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao .” (Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCT QG, Hà Nội – 2006, trang 95)
1. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.
2. Nêu quan điểm của anh (chị) về chủ trương trên.
Câu 4: (3,0 điểm) Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2008, chi đoàn lớp 12A trường THPT N tổ chức tọa đàm với chủ đề: Vào đại học có phải là con đường duy nhất để tìm việc làm và đóng góp sức mình cho xã hội hay không?
Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net