Ngày soạn : 12/08/2012
Ngày dạy: Tuần từ 15/8--> 18/8/2012
Bắt đầu dạy lớp 8A thứ 5/16/8
Tiết 1 : MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC

A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Giúp HS biết Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng.
+ Vai trò quan trọng của Hóa học.
+ Phương pháp học tốt môn Hóa học.
2. Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát.
+ Rèn luyện phương pháp tư duy logic, óc suy luận sáng tạo.
+ Làm việc tập thể.
3. Giáo dục: Có hứng thú say mê học tập, ham thích đọc sách. Nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát thí nghiệm.
B. PHƯƠNG PHÁP:
- Thuyết trình, hỏi đáp, quan sát, hoạt động nhóm
C. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS:
1. GV : Chuẩn bị làm các thí nghiệm:
+ dung dịch NaOH + dung dịch CuSO4 .
+ dung dịch HCl + Fe
2. HS : Xem trước nội dung thí nghiệm của bài 1, tìm một số đồ vật, sản phẩm của Hóa học
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề:
Hoá học là một môn học hấp dẫn nhưng rất mới lạ. Để tìm hiểu về hoá học thì chúng ta cùng nghiên cứu hoá học là gì?
2.Phát triển bài.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net