đây là bộ đề thi trắc nghiệm thị trường chứng khoán đh kinh tế tp hcm. Bài tập có kèm theo đáp án sau mỗi câu hỏi. Thích hợp cho việc tự ôn tập. Với đầy đủ các câu hỏi về các lĩnh vực:
Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính.
Chương 2: Chứng khoán
chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp.
Chương 4: Sở giao dịch chứng khoán.
Chương 5: Thị trường chứng khoán phi tập trung
chương 6: Thị trường chứng khoán phái sinh.
Chương 7: Tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Chương 8: Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán.
Chương 9: đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán
chương 10: Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán.
Chương 11: Hệ thông công bố thông tin.
Chương 12: Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường chức khoán.
Chúc các bạn học tốt!

Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net