Chia sẻ với các bạn bộ tài liệu Đề thi& Đáp án IQ (tiếng Anh) hiện được rất nhiều các Ngân Hàng, các công ty & tập đoàn ở VN sử dụng trong các bài test IQ
Một số trang web để các bạn làm IQ (free):
http://www.cannao.com/home/index.php
http://www.my-iq.net/
http://jo.maivoo.com/home/Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net