Luận Văn Chính sách tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam

Lời hay ý đẹp cho cuộc sống Lời hay ý đẹp cho cuộc sống...

Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát; nhưng nếu anh là người
dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh.
Frank

Tìm kiếm tài liệu - Chú ý gõ tiếng Việt có dấu

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Chuyên ngành: THƯƠNG MẠI Mã số tài liệu: 9837
  Thể loại: Luận Văn Lượt xem: 2244
  Hỗ trợ:  Hỗ Trợ 1  Hỗ Trợ 2 Chia sẻ bởi: Lãng Du Đang Ngoại tuyến
  Đăng Nhập Đăng Ký
  chính sách bảo đảm Tài liệu này được SharingVn Đảm Bảo. Hoàn tiền 100% nếu không hiệu quả » Xem chi tiết

  Giới thiệu chung


  Lý do chọn đề tài:

  Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 là sự phát triển và lan tỏa của cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ năm 2007 và còn tiếp tục diễn ra trong năm 2009. Cuộc khủng hoảng tài chính đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế các nước, gây ra suy thoái kinh tế ở nhiều nơi và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Mặc dù Việt Nam đã chuyển hướng chính sách để đối phó với khủng hoảng, tuy độ mở của nền kinh tế Việt Nam khá cao nhưng còn chịu tác động bất lợi trên cả 3 bình diện: thương mại, đầu tư và tài chính nên sẽ đứng trước nhiều thách thức. Báo động đối với Việt Nam là thâm hụt cán cân thương mại đã ở mức đỉnh điểm, đặc biệt là thâm hụt thương mại với Trung Quốc, chỉ thặng dư với Hoa Kỳ và EU. Như vậy, muốn duy trì tăng trưởng, Việt Nam cần kiểm soát các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm phát huy hiệu quả của các chính sách này đến các chỉ tiêu kinh tế, đối phó với cuộc khủng hoảng.

  Và vì thế, chúng em đã quyết định chọn đề tài: “CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM”.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  Đề tài này được tập trung nghiên cứu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn về tỷ giá hối đoái và cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam trong thời gian qua, nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng tỷ giá hối đoái trong xây dựng và phát triển kinh tế của một số nước trên thế giới đồng thời đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở này, nhằm đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa cho chính sách điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Phương pháp nghiên cứu.

  * Phân tích định tính: xem xét diễn biến xu hướng tỷ giá, xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại qua các giai đoạn từ năm 1999 đến 2009.

  * Phân tích định lượng: xem xét tác động của tỷ giá đối với xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại thông qua các phương trình hồi quy, qua đó đánh giá mối quan hệ giữa các đại lượng này.

  Vì vấn đề về chính sách tỷ giá của một quốc gia là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm theo từng biến động của thị trường nên nội dung của đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu tỷ giá xoay quanh việc đánh giá tác động của tỷ giá đối với cán cân thương mại và Chính sách điều hành tỷ giá trong giai đoạn hiện nay.

  Kết cấu của đề tài:

  Chương 1: Khung lý thuyết về mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thương mại.

  Chương 2: Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam và tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại.

  Chương 3: Chính sách điều hành tỷ giá hướng tới cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam
  ====================
  Nội dung bao gồm:
  CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THưƠNG MẠI.
  1.1 Tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại
  1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái.
  1.1.2 Những nhân tố tác động đến tỷ giá
  1.1.3. Chính sách tỷ giá hối đoái
  1.1.3.1 Khái niệm chính sách tỷ giá hối đoái
  1.1.3.2 Mục tiêu của chính sách tỷ giá hối đoái
  1.1.3.3 Các công cụ của chính sách tỷ giá hối đoái
  1.1.4. Cán cân thương mại.
  1.1.4.1 Khái niệm cán cân thương mại
  1.1.4.2 Những nhân tố tác động đến cán cân thương mại
  1.2. Một số nghiên cứu thực nghiệm điển hình trên thế giới về mối quan hệ giữa chính sách tỷ giá và cán cân thương mại.
  1.2.1 Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại, kinh nghiệm của các quốc gia Châu Á.
  1.2.2 Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại: đường cong chữ J
  1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng chính sách tỷ giá để cải thiện cán cân thương mại.
  1.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc:
  1.3.2 Kinh nghiệm của Thái Lan:
  1.3.3 Kinh nghiệm của Hàn Quốc
  1.3.4 Bài học sử dụng chính sách tỷ giá nhằm cải thiện cán cân thương mại đối với Việt Nam
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
  CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI
  2.1. Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam và những tác động đến xuất, nhập khẩu:
  2.2. Phân tích ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam.
  2.2.1 Tác động của tỷ giá thương mại song phương lên cán cân thương mại của Việt Nam:
  2.2.1.1 Tỷ giá thương mại song phương (RER)
  2.2.1.2 Tác động của tỷ giá thực song phương lên cán cân thương mại:
  2.2.2 Tác động của tỷ giá thương mại đa phương lên cán cân thương mại Việt Nam
  2.2.2.1 Tỷ giá thương mại đa phương (REER)
  2.2.2.2 Tác động của tỷ giá thực đa phương lên cán cân thương mại
  2.2.3 Mối quan hệ định lượng giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại.
  2.2.3.1 Tác động của tỷ giá VND/USD đối với hoạt động xuất – nhập khẩu
  2.2.3.2 Tác động của tỷ giá thực đối với tỷ số xuất khẩu trên nhập khẩu
  a/ Mô hình hồi quy tác động của tỷ giá thực song phương đối với xuất nhập khẩu:
  b/ Mô hình hồi quy tác động của tỷ giá thực đa phương đối với xuất nhập khẩu:
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
  CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ NHẰM CẢI THIỆN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2010
  3.1 Triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2010
  3.2 Dự báo cán cân thương mại năm 2010:
  3.2.1 Mô hình dự báo tỷ giá thực song phương và tỷ giá thực đa phương
  3.2.1.1 Mô hình hồi quy tỷ giá thực song phương
  3.2.1.2 Mô hình hồi quy tỷ giá thực đa phương
  3.2.2 Dự báo tỷ giá thực song phương, tỷ giá thực đa phương và tác động đến cán cân thương mại
  3.2.2.1 Dự báo tỷ giá thực song phương và tác động đến cán cân thương mại
  3.2.2.2 Dự báo tỷ giá thực đa phương và tác động đến cán cân thương mại
  3.3 Chính sách điều hành tỷ giá hướng tới cải thiện cán cân thương mại Việt Nam trong năm 2010:
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net

  Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy. 2. #2
  Ngày tham gia
  04-10-12
  Bình luận
  1
  mình phải nạp 15k để có được tài liệu này. cũng đáng giá!Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net

Từ khóa được tìm kiếm

anh huong cua ty gia hoi doai den can can thuong mai viet nam

đường cong chữ j

chính sách hối đoái

tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại

chuong 2 chinh sach dieu chinh ty gia hoi doai o viet nam

chinh sach ti gia hoi doai cua vn tac dong den can can thuong mai

Chính sách tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam

tghd tac dong den can can thanh toan

reer tỷ giá thực đa phương

luận văn xem xet mối quan hệ giưa tỷ giá hối đoái viêt nam đên hoat dong xuat khau cafe

ty gia hoi doai anh huong nhu the nao xuat nhap khau

chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của việt nam hậu khủng hoảng

Tỷ giá hối đoái - mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải pháp để hoàn thiện chính sách tỷ giá ở việt nam

tỷ giá hối đoái tác động như thế nào đến cán cân thương mại của một quốc gia.

tac dong cua ty gia hoi doai den can can thanh toan

diễn biến chính sách tỷ giá Hàn quốc 1999 đến nay

ty gia hoi doai tac dong den thuong mại quoc te

tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán

Ty gia hoi doai tac dong den can can thuong mai tu nam 2008 den 2012

kiểm soát nhập khẩu ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

moi quan he Cung Cầu và tỷ giá

ti gia hoi doai

de tai tac dong ty gia hoi doai den can can thuong mai tai VN

ty gia hoi doai

nhung bai phan tich cac nhan to anh huong ti gia hoi doai giua VND voi USD

Từ khóa

Tài liệu, Tai lieu, Luận văn, Báo cáo, Báo cáo thực tập, Đồ án, tài liệu miễn phí, Luận văn kinh tế, Luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, giáo trình miễn phí, Mẫu văn bản miễn phí
mua ban like, tang like, mua like, ban like, tang like facebook