Sự hình thành ra đời của triết học Phương Đông và Phương Tây cổđại có những hoàn cảnh lịch sử khác nhau do điều kiện vị tríđịa lý của hai châu lục. Ở Phương Đông thìđược thiên nhiên ưu đãi hơn còn ở Phương Tây khí hậu khắc nghiệt hơn con người phải chống trọi lại với thiên nhiên nên trong thế giới quan nhận thức có sự khác nhau và từđó cũng hình thành các nền triết học khác nhau nhưng tóm lại triết học Phương Đông và Phương Tây đều nằhm giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Triết học Phương Đông đặt trọng tâm vào việc giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học. Mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản tuy cũng được đề cập đến nhưng chỉ coi nó như vấn đề có liên quan, có tác dụng giải thích và bổ sung cho mặt thứ hai. Buổi bình minh của nhân loại nhận thức về khoa học còn nhiều hạn chế nhưng các nhà triết học cổđại của cả Phương Đông và Phương Tây đã cho chúng ta những học thuyết , những quan điểm vô cùng quý báu nó là nền tảng cho sự phát triển của các ngành khoa học nói chung và triết học nói riêng.Trích từ: http://tailieu.sharingvn.net